REJESTRACJA 

MM 2018-05-07/09 MiŚOT Meeting Wisła

 
 

 

Rejestracja
2018-02

Rejestracja
2018-03

Rejestracja
2018-04

MiŚOT*

399

499

699

Pozostali

699

799

999

 


   wszystkie opłaty w pln netto
   opłaty nie zawierają kosztów noclegu oraz Before Party

*  Mały i Średni Operator Telekomunikacyjny 

   Regulamin -> https://goo.gl/o5t5Ew

Administratorem danych osobowych uzyskiwanych w toku rejestracji jest INET Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kolistej 25 (40-486 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000357117, REGON 240839923, NIP 6472459335 (dalej jako INET). INET przetwarza dane osobowe wyłącznie dla celów organizacji, realizacji i rozliczenia Konferencji MIŚOT Meeting Wisła (dalej jako ,,Konferencja"), a za dodatkową zgodą również w innych celach. INET przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883) z późn. zmianami, w tym stosuje odpowiednie środki organizacyjne oraz środki bezpieczeństwa. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Konferencji. 

ZapiszZapisz